Over Interco

Stichting Interco is in 1980 opgericht. Enkele bestuursleden kwamen in hun dagelijkse werk, onder andere tijdens zakenreizen, veelvuldig met menselijke nood in aanraking. Dit betrof zowel geestelijke als lichamelijke nood en economische noden door onder andere werkeloosheid. Hun wens om hier iets aan te doen, konden ze delen met hun vrienden en bekenden die hen daarbij op gezette tijden ondersteuning van verschillende aard wilden verlenen, te denken valt aan fondswervingsactiviteiten, eigen kennis in te brengen, hun netwerk te gebruiken om bekendheid aan de projecten te geven waar nodig, enzovoorts. Uiteindelijk is besloten om de stichting Interco op te richten met als doel praktisch iets aan deze noden te doen.

Mountaint altai. A waterfall Kamyshlinsky.

De motivatie om de medemens te helpen en te ondersteunen wordt door het bestuur mede gevonden in het feit dat velen in de wereld in armoede leven en ondersteuning nodig hebben om uit de cirkel van armoede te kunnen treden. In Nederland is Stichting Interco ook actief en ondersteunt hier mensen met ernstig psychisch trauma door middel van een in loondienst zijnde ontwikkelingspsycholoog. 

De stichting is nu meer dan 30 jaar actief en heeft de nodige projecten in gang kunnen zetten en kunnen steunen.

Op dit moment zijn er 3 hoofdactiviteiten in Interco. Daarnaast ontvangen diverse mensen giften, die Stichting Interco voor hen administreert. Deze mensen zijn niet in dienst bij Interco, maar doen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en ontvangen financiële steun voor hun levensonderhoud. De 3 hoofdactiviteiten betreffen een fruitbomenproject in Azië, een project in Afrika waar meegewerkt wordt aan de bouw van een medisch centrum en in Nederland steunt Stichting Interco een psychologe die mensen begeleid met ernstig psychisch trauma.

foto website

Wilt u Stichting Interco steunen? Dat kan! Maak uw gift over op: NL70 ABNA 0418 1932 66 ten name van Stichting Interco en onder vermelding van de bestemming van uw gift. Stichting Interco is een ANBI-Stichting en uw giften zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.